X
GO
kl-GLda-DKen-GB
Enter Title

 

 

Grønlands Erhverv (GE) ønsker at øge interessen for erhvervspolitik og samfundsudvikling.

GE har derfor indstiftet en pris - ”Future Greenland” - for den bedste løsning af en opgave på et niveau svarende til en bachelorrapport eller et kandidatspeciale.

Prisen uddeles på Future Greenland konferencen den 17. maj 2022 for den bedste besvarelse af en opgave inden for det overordnede tema: ”En ny vækstdagsorden: Hvad skal der til – fra visioner til handling?”.

Opgaven kan besvares enten skriftligt eller i form af et elektronisk medieformat (radio, tv, podcast, netmedie).

 

Emnet for opgaven

På Future Greenland konferencen 17. og 18. maj 2022 ønsker GE at nærme sig en mere entydig forståelse af begreberne økonomisk uafhængighed og politisk selvstændighed.

Mulige emner for opgaven kan være:

* Hvor stor skal samfundets realøkonomiske vækst være for at skabe de nye skatteindtægter, som skal afløse statens bloktilskud og dække udgifterne ved hjemtagning af de opgaver, som i dag løses af staten? Hvor meget skal arbejdsstyrken og befolkningen vokse for at sikre det nødvendige udbud af arbejdskraft?

* Analysér mulige scenarier for samfundsudviklingen, når arbejdsstyrken i både den offentlige og private sektor skal udvides til at imødekomme den efterspørgsel, som den krævede økonomiske vækst indebærer.¨

* Analysér mulige erhvervsudviklingsscenarier inden for råstoffer, turisme eller andre erhverv, der med en rimelig sandsynlighed kan antages at skabe den økonomisk vækst, der er nødvendig for skabe et tilstrækkeligt beskatningsgrundlag.

* Hvordan kan begrebet økonomisk uafhængighed defineres i relation til Grønlands meget åbne økonomi med stor afhængighed af import og eksport i et lille hjemmemarked?

* Hvordan kan begrebet politisk selvstændighed defineres i en globaliseret verden præget af voksende gensidig afhængighed mht. adgang til markeder og opnåelse af sikkerhed?

* Beskriv mulige scenarier for udviklingen af Grønlands offentlige forvaltningsstruktur, når den offentlige sektor skal løfte hjemtagningen af alle de opgaver, der i dag varetages af dansk administration – gerne på grundlag af en komparativ analyse af andre småstaters forvaltningsstrukturer.

Andre emner, der ligger inden for det overordnede tema, kan også indgå i konkurrencen.

 

Hvem kan deltage i konkurrencen?

Konkurrencen er åben for alle og kan besvares på grønlandsk, dansk og engelsk.

Besvarelsen skal vedlægges en kort sammenfatning på maks. 3 sider, der beskriver den valgte problemstilling, de teoretiske overvejelser og hovedkonklusionen.

 

Bedømmelseskriterier

Prisopgaven skal løses på et niveau, der kan udløse karakteren 10 eller 12 på et bachelor eller kandidatniveau på en videregående uddannelse.

Der lægges vægt på, at besvarelsen bidrager med nye vinkler i forståelsen af det grønlandske samfund og den forandringsproces, som en voksende økonomi og øget import af arbejdskraft vil indebære i takt med udviklingen af eksisterende og nye erhverv samt generelt den sikkerhedspolitiske diskussion om stormagternes indflydelse i Arktis.

 

Bedømmelsesudvalg

GE har nedsat et bedømmelsesudvalg bestående af Gitte Adler Reimer (rektor, Ilisimatusarfik), Anne Merrild Hansen (Professor & Leder af Forskningscentret for Arktisk Olie og Gas, Ilisimatusarfik), Rasmus Leander Nielsen (Adjunkt, Afdeling for Samfundsvidenskab, Ilisimatusarfik) og Naja Paulsen (Afdelingsleder, Afdeling for Journalistik, Ilisimatusarfik).

 

Prisuddeling

Navnet på vinderen af prisopgaven offentliggøres ved en ceremoni på Future Greenland konkurrencen den 17. maj 2022 og vinderen belønnes med en pris på 15.000 kr. Som led i prisoverrækkelsen holder vinderen et oplæg om opgaven.

 

Frist for indlevering af opgaven

Besvarelse og sammenfatning fremsendes elektronisk (e-mail) senest den 22. april 2022.