X
GO
kl-GLda-DKen-GB
Enter Title

Future Greenland 2022

Katuaq, Nuuk den 17. og 18. maj

En ny vækstdagsorden:

Hvad skal der til – fra visioner til handling?

 

Future Greenland 2022 – Grønlands største erhvervskonference

 

2022: En ny vækstdagsorden – Hvad skal der til – fra visioner til handling?
Under denne titel blev erhvervskonferencen afviklet over to dage d. 17.-18. maj 2022 i kulturhuset, Katuaq i
Nuuk. Listen af talere var bred, og der blev berørt emner som diversitet, Rigsfællesskab, finanspolitik,
bæredygtighed, Grønland i 2050, partnerskaber, turisme, folkeskolen og forsvar & sikkerhed.

Erhvervskonferencen arbejdede ud fra en forudsætning om at visioner er sunde for et samfund, især hvis de
betyder at man gør de rigtige ting på vejen til at realisere dem. Erhvervskonferencen anerkendte målet om en
øget økonomisk uafhængighed for Grønland og forsøgte at bidrage med input til nogle af de emner, som
samfundet skal forholde sig til på rejsen mod visionens realisering.

Oplæg og debat blev gennemført på grønlandsk, dansk og engelsk og hele erhvervskonferencen blev streamet
live via KNR. 420 mennesker deltog fysisk i selve konferencen, der blev afholdt i Nuuk. Deltagerne
repræsenterede 9 forskellige nationaliteter.

 

Hvidbogen
Denne hvidbog sammenfatter nogle af de konklusioner, udtalelser og observationer, som 2022-
erhvervskonferencen gjorde. Den målretter sig erhvervslivets aktører samt politikere i Grønland og Danmark.
Målet er bidrage til at skabe dialog og sikre at samfundet får opsat de rigtige rammer samt får stillet de rigtige
spørgsmål til sig selv i realiseringen af Grønlands vision, som bl.a. baserer sig på en øget økonomisk
uafhængighed.

Læs Hvidbogen her

 

Sponsorer

 

 

                                                                                                                            

            

                                                                                

                                                                                 

                                                                                                   

                                                                                                 

                                                                                                   

 

                                                                                                  

                                                                                                      

 

Text/HTML