X
GO
kl-GLda-DKen-GB
Future Greenland – Erhvervskonference 9. – 10. maj 2017: Kapital, kompetence og kapacitet


Grønlands Erhverv (GE) indbyder alle interesserede til at deltage i erhvervskonferencen

Future Greenland 2017: Kapital, kompetence og kapacitet

9. -10. maj 2017 i Katuaq, Nuuk


Om konferencen

GE´s formål med konferencen er at gøre samfundsdebatten om Grønlands udvikling stærkere forankret i en

fælles forståelse af, at uden et sundt erhvervsliv, flere private virksomheder og en større eksport kan vi ikke

skabe økonomisk vækst. Foruden risikovillige investorer, forudsætter økonomisk vækst også politiske

reformer, som skaber et attraktivt erhvervsklima. Lykkes det ikke kan vi ikke betale for borgernes mange og

voksende krav til velfærdssamfundet, og Grønlands politiske handlefrihed indskrænkes.

GE ønsker at styrke forståelsen for, at erhvervsudviklingen er en central drivkraft i den økonomiske

udvikling, og at det kræver politisk handlekraft at skabe de rigtige rammer herfor.

Konferencen er en indbydelse til debat om, hvad der så kan og skal gøres for at skabe de rette betingelser

for den ønskede erhvervsudvikling.
 

Med konferencens titel lægges op til at diskutere, hvad politikerne og erhvervslivet sammen kan gøre for, at

Grønland både i og uden for landet kan tiltrække den kapital, kompetence og kapacitet, som kræves for at

skabe den ønskede udvikling. Hvis det skal lykkes at udvikle vores eksisterende erhverv og skabe nye

virksomheder inden for f.eks. råstofudvinding og turisme skal der investeres mange penge (kapital), der

bliver behov for veluddannet arbejdskraft og dygtig ledelse i både virksomhederne og i den offentlige

forvaltning (kompetence) – og ikke mindst skal der være rigelig adgang til begge dele (kapacitet).

Økonomisk fremskridt og velfærd afhænger også af det engagement, som indgår i samfundsdebatten. Og

det er afgørende, at emnerne i debatten gøres nærværende og konkrete for alle