X
GO
kl-GLda-DKen-GB
Enter Title

 

 

En ny vækstdagsorden: Hvad skal der til – fra visioner til handling?

 

Call for papers – skriftlige bidrag til konferencen

Grønlands Erhverv inviterer til ”call for papers” forud for erhvervskonferencen Future Greenland, som finder sted 17. – 18. maj 2022 i Nuuk under overskriften En ny vækstdagsorden: Hvad skal der til – fra visioner til handling?

 

Om konferencen

Konferencen lægger med sin titel op til oplæg og debatter om tre temaer på de to konferencedage:

1. Forfatning – Rigsfællesskab – Sikkerhed: Indflydelse på erhvervsmulighederne

Med reference til den grønlandske forfatningskommissions arbejde og den generelle sikkerhedspolitiske udvikling i Arktis, vil konferencen i 2022 se nærmere på, hvordan det påvirker forholdet mellem Grønland og Danmark i Rigsfællesskabet. Siden konferencen i maj 2019 er Grønland havnet på de globale medieforsider: Hvordan påvirker den fornyede interesse for Grønland investorernes syn på Grønland; ser vi ind i scenarier med flere erhvervsmuligheder eller begrænsninger? Hvad skal der ske i Rigsfællesskabet?

2. Hvordan bliver nye lufthavne til nye erhvervsmuligheder inden for bl.a. turisme og råstoffer?

Grønlands største anlægsprojekt på 3,2 mia. kr. blev med en økonomisk håndsrækning fra den danske stat igangsat i 2019, og i 2023 åbner to nye internationale lufthavne i Nuuk og Ilulissat. Den tid går hurtigt, og det store spørgsmål er så, hvem der gør hvad, så vi er klar til at udnytte den markante forbedring af infrastrukturen til at virkeliggøre planerne for bl.a. mere turisme og råstofudvinding – helt konkret.

Derfor bliver centrale spørgsmål på konferencen, hvem der er i gang med eller planlægger at investere. Hvad er forventningerne til de nye muligheder, som den nye infrastruktur skaber? Og hvordan kan Naalakkersuisut sammen med Inatsisartut gøre det attraktivt at investere i nye erhverv? Har vi et iværksættermiljø, der kan se og tør investere i nye muligheder? Er vores lovgivning og investeringsvilkår tidssvarende og konkurrencedygtige med andre lande? Hvilke potentialer og bekymringer giver investorerne udtryk for, når de overvejer at vælge Grønland frem for andre lande?

3. Arbejdskraften – uddannelse – de unge

Virksomhedernes allerstørste udfordring lige nu er en voksende mangel på arbejdskraft. Den offentlige sektor, som allerede nu beskæftiger 40 procent af arbejdsstyrken, bliver fortsat større og øger konkurrencen med den private sektor om kvalificeret arbejdskraft.

Hvis visionen om en stærkere og mindre sårbar økonomi skal blive en realitet, kræver det en markant større privat sektor med flere virksomheder i nye erhvervssektorer. Den vision forbliver en illusion, hvis arbejdskraften og kompetencerne ikke er til stede, og hvis den offentlige sektor fortsætter sin vækst uden de nødvendige reformer.

Derfor vil Future Greenland konferencen igen i 2022 sætte skolen, uddannelse og rekruttering af arbejdskraft højt på dagsordenen. Erhvervsudvikling er ikke en mulighed uden nok kvalificeret arbejdskraft. Hvordan forløses det kolossale potentiale i en bedre uddannet arbejdsstyrke? Hvordan løftes kvalitet og output i hele uddannelsessystemet?

 

Om Call for papers

Fremskridt og velfærd afhænger også af det engagement, som lægges i samfundsdebatten. Det er derfor afgørende vigtigt, at emnerne i debatten gøres nærværende og konkrete for alle involverede parter. Derfor inviterer GE interesserede til at indsende skriftlige bidrag til konferencen.

Call for papers er et fast udtryk for en invitation til at indsende skriftlige bidrag/ videnskabelige produktioner/ debatoplæg om emner, som relaterer sig til konferencen.

De skriftlige bidrag til Future Greenland 2022 skal derfor overordnet holdes inden for konferencetemaerne som beskrevet her og i baggrundsbeskrivelsen for konferencen på www.futuregreenland.gl

Call for papers til Future Greenland 2022: En ny vækstdagsorden -: Hvad skal der til – fra visioner til handling? har følgende deadlines:

 

Deadlines

  • 1. januar 2022 – indsendelse af kort beskrivelse/abstract af indholdet af det skriftlige bidrag (max 150 ord)
  • 14. januar 2022 – bekræftelse på optagelse af det skriftlige bidrag
  • 1. april 2022 – indsendelse af det færdige skriftlige bidrag (4 – 10 sider)
  • 1. maj 2022 – offentliggørelse af det skriftlige bidrag

 

Krav

Det skriftlige bidrag kan indsendes på engelsk, dansk eller grønlandsk indenfor de angivne deadlines.

Bidragyderen har copyright til det indsendte bidrag.

Grønlands Erhverv forbeholder sig ret til at inddrage bidraget under konferencen og kan invitere indsenderen til at præsentere sine konklusioner.

Der ydes ikke økonomisk tilskud til produktionen af det skriftlige bidrag.

Bidrag sendes til Erik Holmsgaard: erik@ga.gl 

Nærmere information om konferencen: www.futuregreenland.gl