X
GO
kl-GLda-DKen-GB
Enter Title

Future Greenland 2019: Økonomisk uafhængighed og politisk selvstændighed – hvad kræver det?
 

Call for papers –  skriftlige bidrag til konferencen

Grønlands Arbejdsgiverforening inviterer til ”call for papers” forud for erhvervskonferencen Future Greenland 2019: Økonomisk uafhængighed og politis selvstændighed – hvad kræver det? som finder sted 14. – 15. maj 2019 i Nuuk.

Om konferencen

Hvad betyder ordene økonomisk uafhængighed og politisk selvstændighed egentlig?

Hvad er økonomisk uafhængighed i en stadig mere globaliseret verden, hvor alle landes handel med varer og serviceydelser og arbejdskraftens voksende bevægelighed gør alle afhængige af alle, og giganterne på internettet overskrider alle grænser? Hvilken økonomisk vækst skal der til, for at Landskassen kan klare sig uden økonomiske tilskud udefra? Hvor stort er velfærdsgabet med og uden bloktilskud? Hvor meget dygtigere og flittigere skal vil alle sammen være? Hvilke betingelser vil udenlandske investorer stille, hvis de skal påtage sig kommercielle risici?

Hvad er politisk selvstændighed, hvis man ikke kan klare sig selv økonomisk? Hvad er selvstændighed i en verden af forskellige regionale, nationale sikkerhedspolitiske og handelspolitiske interesser og alliancer? Hvor finder Grønland fodfæste der med sit enorme landareal, store uudnyttede ressourcer og få mennesker? Hvordan finder vi de rigtige samarbejdspartnere, og hvilke alliancer skal vi knytte os til? Er Rigsfællesskabet ude eller inde, når man taler om politisk selvstændighed?

Begreberne flimrer uden klarhed i den offentlige debat, og selv hvis vi kan blive nogenlunde enige om, hvad ordene betyder, hvad kræver det så helt konkret for, at Grønland en dag kan erklære sig økonomisk uafhængig og politisk selvstændig?

Fremskridt og velfærd afhænger også af det engagement, som lægges i samfundsdebatten. Det er derfor afgørende vigtigt, at emnerne i debatten gøres nærværende og konkrete for alle involverede parter. Derfor inviterer GE interesserede til at indsende skriftlige bidrag til konferencen.

Om call for papers

”Call for papers” er et fast udtryk for en invitation til at indsende skriftlige bidrag/ videnskabelige produktioner/ debatoplæg om emner, som relaterer sig til konferencen.

Et hovedformål med konferencen er at gå et spadestik dybere omkring temaet ”effektive og legitime politiske beslutninger” – hvordan fornyer og styrker vi samfundets måder at skabe gode og effektive beslutninger på?

De skriftlige bidrag til Future Greenland 2013 skal derfor overordnet holdes inden for temaet: Beslutningsprocesser i det grønlandske samfund, udfordringer og løsninger.

”Call for papers” forud for Future Greenland 2019: Økonomisk uafhængighed og politis selvstændighed – hvad kræver det? har følgende deadlines:

Deadlines

     1. januar 2019 – indsendelse af kort beskrivelse af indholdet af det skriftlige bidrag (max 300 ord)

14. januar  2019 – bekræftelse på optagelse af det skriftlige bidrag

1. april 2019 – indsendelse af det færdige skriftlige bidrag (4 – 10 sider)

1. maj  2019 – offentliggørelse af det skriftlige bidrag

Krav

Det skriftlige bidrag kan indsendes på engelsk, dansk eller grønlandsk indenfor de skitserede deadlines.

Bidragyderen har copyright til det indsendte bidrag.

Grønlands Erhverv forbeholder sig ret til at inddrage bidraget under konferencen.

Der ydes ikke økonomisk tilskud til produktionen af det skriftlige bidrag.

 

Bidrag sendes til erik@ga.gl
Nærmere information om konferencen: www.futuregreenland.gl